Hakkında herşey oto çekici

Zatî verilerimin konulenmesi ve aktar?lmas?na ilgili olarak subaru.com.tr web sitesinde arz yer Tavzih Metni’ni linke t?klayarak okudum. 6698 Skorl? KVKK 5 (2) md ikaznca aç?kça r?bindirim olmaks?z?n verilerimin ustal?klenmesini gerektiren haller müstesna yapmak kayd?yla, Subaru ürün ve hizmetlerinin yer?ma elan kazançl? bir ?ekilde sunula

read more